Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 50 en naar België vanaf € 75!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mamanouk

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. Als u twijfelt of suggesties hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@mamanouk.nl

De Algemene Voorwaarden van Mamanouk zijn van toepassing op elk aanbod van Mamanouk en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mamanouk en jou. Door te bestellen accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Mamanouk
Mamanouk behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Mamanouk is geregistreerd in het handelsregister onder KVK nummer: 67200621
BTW nummer: NL207612808B01

Adres:
Derde oosterparkstraat 66 1091Ka Amsterdam

1. Totstandkoming van de overeenkomst
De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door de koper een bestelling bij Mamanouk wordt geplaatst, en deze bestelling door Mamanouk is aanvaard en/of schriftelijk is bevestigd.

2. Prijzen en kosten
Alle prijzen zijn in euro’s, incl. BTW en excl. verzendkosten.
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

3. Verzendkosten
Voor de verzending van de artikelen brengt Mamanouk de daarvoor noodzakelijke verzendkosten in rekening. Zie leveringscondities. De verzendkosten zullen aan uw bestelling toegevoegd worden, tijdens de check-out. De verzendkosten van uw bestelling worden automatisch berekend afhankelijk van het gewicht van de totale bestelling.

4. Betaling
Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin het bestellingsoverzicht en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen via elektronisch bankieren, iDEAL, Mister Cash/Bancontact of via bankoverschrijving.

5. Levering
Mamanouk betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.
Alle bestellingen worden zo mogelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling ter bezorging aangeboden binnen Nederland. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Mamanouk zal u hiervan op de hoogte houden telefonisch of per e-mail.

Mocht het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt u hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte gesteld.
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
Mamanouk is niet aansprakelijk voor overschrijding van deze aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door de bezorgingsdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u voor opening contact opnemen met Mamanouk. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6. Bezorgadres en leveringsservice
Als je bij Mamanouk bestelt, kunt u zelf kiezen of u de bestelling thuis laat bezorgen of op een ander afleveradres.

7. Herroepingsrecht
Mamanouk doet er alles aan om u een goed product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Mamanouk. Deze worden slechts geaccepteerd indien retourinstructies van Mamanouk nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer de kleding of accessoires gedragen en/of gewassen is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is. Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Besluit je een deel van de artikelen te houden en een deel terug te zenden, dan zijn de verzendkosten derhalve, in zijn geheel, verschuldigd. Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen is voor eigen verzendkosten.
Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Mamanouk binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug.

8. Aansprakelijkheid
Alle producten uit het assortiment van Mamanouk zijn met de grootste zorg samengesteld. Mamanouk kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Mamanouk verkochte producten en/of losgeraakte materialen of toebehoren. De geleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per email aan ons voorleggen. Mamanouk is niet aansprakelijk indien er schade te wijten is aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de artikelen. Alle informatie op de website van Mamanouk (www.mamanouk.nl) is zorgvuldig samengesteld.

9. Privacy
Mamanouk vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Mamanouk gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 


10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mamanouk in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat mamanouk gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11. Vragen of klachten
Mamanouk streeft naar tevreden klanten. Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van Mamanouk, aarzel dan niet contact op te nemen. U neemt contact met ons op per e-mail info@mamanouk.nl. Uw klacht wordt genoteerd en wij bespreken met u hoe de klacht behandeld kan worden. Wanneer wij overeenkomen dat het artikel door ons bekeken/ gerepareerd moet worden, kunt u het artikel aan ons retour zenden.

12. Geschillen
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Mamanouk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Mamanouk noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

14. Veiligheidsinstructies speenkoord
Mamanouk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies:

- Gebruik het speenkoord onder toezicht en niet onder het slapen in bed.
- Bevestig de clip aan een kledingstuk.
- Controleer het speenkoord voor gebruik.
- Vervang het speenkoord wanneer de kralen los zitten.
- Maak het speenkoord niet langer, het speenkoord wordt speciaal gemaakt op lengte.
- Gebruik het speenkoord niet als speelgoed.
- Gebruik het speenkoord niet voor oraal gebruik.